Як ми писали раніше, питання нормативного забезпечення деокупації та реінтеграції Криму останнім часом стали ключовою тематикою для діяльності українського парламенту, при тому, що основні новели законодавства України, які були схвалені в останній період Верховною Радою України, слід розподілити на три основні напрями: денонсацію двосторонніх угод з агресором, схвалення парламентських заяв та внесення змін до поточного законодавства.

Водночас значну нормотворчу активність у цьому вимірі останнім часом можна було спостерігати й стосовно Президента та Кабінету Міністрів України; тому аналіз відповідних документів становить важливу складову загальної картини щодо організаційної підготовки України до деокупації та реінтеграції Кримського півострову.

У ситуації розбиралася експерт Асоціації Анна Приходько. Щодо правотворчої діяльності Президента України стосовно окупованих територій можна нагадати, що у 2014-2022 роках було схвалене значну кількість актів, насамперед це більше 30 нетаємних повністю або частково указів, зокрема якими затверджувалися рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ); з них окремо слід виділити указ «Про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя» від 15 серпня 2022 року № 579/2022.

Також до 2023 року не менш ніж 55 указами Президента України були затверджені рішення РНБОУ щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), пов’язаних із російською агресією та окупацією територій України, з них у 2022 році було схвалене 17 таких указів.

У цьому вимірі окремо варто нагадати указ Президента України від 1 лютого 2021 року № 41/2021, яким було затверджене рішення РНБОУ «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» через злочинне «визнання» режимом цієї держави замаху рф на анексію Криму.

У 2023 році відповідна нормотворча практика продовжилася; слід вказати на більш ніж тридцять указів Президента України стосовно санкцій у період від січня до липня 2023 року.

При цьому станом на кінець жовтня 2023 року не було схвалене змін до Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021.

Відповідні зміни мала опрацювати згадана вище Консультативна рада з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, але це поки очевидно не відбулося, бо відомостей про проведені засідання Консультативної ради немає. При цьому склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя був затверджений указом Президента України від 18 травня 2023 року № 283/2023.

З 2014 року Кабінет Міністрів України (КМУ) оприлюднив значну кількість постанов та розпоряджень, затверджених через окупацію територій України. Зокрема це постанови про утворення та реформування відповідних органів виконавчої влади, утворення трьох міжвідомчих робочих груп, ради, двох комісій та трьох координаційних штабів й національної комісії, восьми планів дій, заходів та додаткових заходів та шістьох стратегій й двох положень.

Безперечно ключовим документом, затвердженим КМУ в 2023 році слід вважати урядове розпорядження від 4 квітня 2023 року № 288-р щодо нової редакції плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, та його окремий аналіз вже був проведений в рамках діяльності нашої Асоціації.

Актуалізована редакція плану містить 127 заходів, а попередня значно більшу кількість, а саме 158. Примітно що загальний аналіз заходів плану свідчить, що в цілому 41 з 127 мають міжнародний вимір або повністю, або у значній частині [5].

Вони згруповані у окремий розділ «Міжнародне співробітництво», який містить 14 заходів, та містяться в інших розділах плану, а саме «Особливості державної політики щодо забезпечення деокупації території АРК та м. Севастополя» та «Екологічна політика» (по одному заходу з відповідно 10 та 5 запропонованих відповідно), «Правовий захист громадян України і юридичних осіб України, права і законні інтереси яких порушені внаслідок збройної агресії рф та тимчасової окупації території України» (3 заходи з 24 запропонованих), «Соціальна і гуманітарна політика» (3 заходи з 23 запропонованих), «Інформаційна політика» (5 заходів з 19 запропонованих), «Захист прав і свобод людини» (6 заходів з 14 запропонованих) та «Економічна політика» (7 заходів з 12 запропонованих).

Експертами Асоціації було частково проаналізоване нову редакцію плану, та зазначене щодо заходів міжнародного характеру, що Кабінет Міністрів України сконцентрував увагу на заходах, які мають бути реалізовані ще у період тимчасової окупації півострову та при цьому протягом цього періоду вони мають носити постійний, а не етапний характер.

23 листопада, експерти Асоціації взяли участь у презентації підсумків ІІ Стратегічного Форуму «Майбутнє Криму», учасники якого опрацювали та надали рекомендації щодо цієї редакції плану заходів.

Водночас надважливим є й розпорядження КМУ від 18 квітня 2023 року № 327-р [8], яким затверджене план дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України; відповідний розділ «Протидія агресії рф політико-дипломатичними засобами» містить майже 20 заходів, насамперед на період 2023-2024 років, вони охоплюють:

 • проведення моніторингу ситуації на тимчасово окупованих та постраждалих від збройної агресії рф територіях України, зокрема в безпековій, гуманітарній, економічній сферах, у сфері захисту навколишнього природного середовища, а також щодо порушення норм міжнародного права, вчинення актів ядерного тероризму;
 • роботу в рамках міжнародних організацій, конвенційних органів та взаємодія з державами-партнерами щодо висвітлення перебігу та наслідків збройної агресії рф проти України;
 • взаємодію та координацію з іноземними партнерами з питань щодо посилення та розширення санкційного тиску на рф та інші держави, які підтримують збройну агресію рф проти України, а також збереження запроваджених санкцій до моменту деокупації всіх тимчасово окупованих територій України;
 • вжиття заходів із обмеження участі рф в міжнародних організаціях;
 • реалізацію політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та Севастополя, що як результат передбачає виконання плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя відповідно до вказаного розпорядження від 4 квітня 2023 року № 288-р;
 • проведення регулярних консультацій та координацію дій у рамках Міжнародної Кримської платформи;
 • забезпечення проведення постійного моніторингу та інформування міжнародної спільноти про ситуацію щодо дотримання прав людини, прав корінних народів України та положень міжнародного гуманітарного права в АРК та Севастополі;
 • здійснення правового супроводу в Міжнародному суді ООН позову проти рф щодо звинувачень у геноциді та щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; супроводу справ в арбітражних трибуналах, утворених відповідно до Конвенції ООН з морського права;
 • супроводження в ЄСПЛ розгляду міждержавних справ України проти рф;
 • залучення міжнародних і національних правових механізмів для стягнення відшкодування (у тому числі щодо арешту та конфіскації активів рф на користь України) та притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва рф та інших причетних осіб за вчинені злочини під час збройної агресії проти України;
 • здійснення заходів із моніторингу безпеки навігації в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, а також збір та аналіз інформації про суднозаходження до закритих морських портів АРК та Севастополя і про здійснення польотів у повітряному просторі України над територією АРК та Севастополя з порушенням правил використання повітряного простору України

Примітно що план дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України передбачає й моніторинг інформації щодо компаній, які планують вдатися до механізмів захисту своїх прав, передбачених Угодою між КМУ та Урядом рф про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, і координацію заходів щодо захисту порушених унаслідок тимчасової окупації території України майнових прав держави Україна, які вживаються або плануються окремими українськими інвесторами; при цьому як вказане вище угоду було денонсоване Законом України від 10 серпня 2023 року № 3329-IX.

У цьому вимірі варто вказати й на релевантні постанови КМУ від 10 березня 2023 року № 213, від 3 березня 2023 року № 187 та від 10 лютого 2023 року № 125, якими було внесене зміни до попередніх урядових актів.

Крім того, план дій 18 квітня 2023 року передбачає й у пункті 16 визначення доцільності денонсації Договору між Україною та рф про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, при тому що цей Договір було денонсоване законом України від 24 лютого 2023 року № 2948-IX, тобто двома місяцями раніше схвалення плану.

Серед аспектів фінансування витрат на виклики, пов’язані із окупованою територією слід вказати на постанову КМУ від 11 липня 2023 року № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб»; постанову КМУ від 11 липня 2023 року № 741 «Деякі питання надання державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України, та членам їх сімей»; певне значення у цьому вимірі мають й постанови КМУ від 26 травня 2023 року № 548, від 4 серпня 2023 року № 819 та № 823 та від 12 вересня 2023 року № 975.

Важливим документом щодо впорядкування правового режиму на тимчасово окупованій території України є постанова КМУ від 15 вересня 2023 року № 1000, якою визначене лінію зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією України та встановлене адміністративну межу між тимчасово окупованою територією та іншою територією України як умовну лінію на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими рф територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

Постановою № 1000 змінене Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та Порядок встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Крім того постановою № 1000 скасоване постанову КМУ від 16 грудня 2015 року № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію».

Питанням реінтеграції була прямо присвячена постанова КМУ від 17 жовтня 2023 року № 1092, якою було затверджене Порядок створення резерву працівників сфери охорони здоров’я для роботи на деокупованих територіях України; примітно що серед осіб, які мають право визначати уповноважену особу, цей порядок згадує міністра охорони здоров’я АР Крим.

Аспекти статусу внутрішньо переміщених осіб регламентувалися Стратегією державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та операційним планом заходів з її реалізації у 2023-2025 роках, схваленим розпорядженням КМУ від 7 квітня 2023 року № 312-р, а також постановами КМУ від 24 березня 2023 року № 263 «Деякі питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» та від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»; крім того постановою КМУ від 18 квітня 2023 року № 330 було утворене Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Окремо слід вказати на постанову КМУ від 18 квітня 2023 року № 339 «Деякі питання захисту осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією рф проти України».

До інших вагомих у вимірі реінтеграції Криму базових урядових актів, схвалених у 2023 році слід віднести Типове положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Раді міністрів АРК, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, затверджене постановою КМУ від 18 квітня 2023 року № 364 та Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, схвалений постановою КМУ від 4 серпня 2023 року № 816.

Питанням прав корінних народів присвячені такі акти уряду України 2023 року як постанова КМУ від 6 січня 2023 року № 19 якою було утворене Національну комісію з питань кримськотатарської мови [20], розпорядження КМУ від 28 липня 2023 року № 657-р “Питання розроблення правопису кримськотатарської мови” та постанова КМУ від 19 серпня 2023 року № 874, якою було змінене Порядок закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України та позбавлення такого статусу.

Також актами КМУ у 2023 році було припинене не менш ніж 12 двосторонніх угод з агресором, саме через російську агресію та окупацію територій України, включаючи й Крим.

Відповідно подальша нормотворча активність українського Президента та Уряду стосовно деокупації та реінтеграції Криму потребуватиме на додаткові наукові дослідження.

Схожі записи