Як повідомив 22 травня український Верховний Суд, Українська незалежна морська профспілка оскаржила до суду дії Державного агентства меліорації та рибного господарства України (ДАРГУ) щодо роботи Українсько-російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі на ХХХІ сесії за Угодою з рибальства в Азовському морі 1993 року в частині набуття чинності Протоколу ХХХІ сесії, зокрема Порядку здійснення контролю вилучення водних біологічних ресурсів на 2020 рік, а також щодо бездіяльності ДАРГУ щодо невжиття ним заходів виходу з такої угоди, про неповідомлення ДАРГУ про прийняті акти, їх неоприлюднення та неопублікування.

На обґрунтування позовних вимог профпілка, зокрема, посилалася на те, що участь України в такій Угоді в умовах тимчасової окупації державою-агресором відповідних територій України, протиправної ліквідації на цих територіях органів ДАРГУ та утворення незаконних «органів», що «беруть участь у реалізації Угоди», створює ризики фактичного «визнання» відповідачем через такі дії повноважень незаконних («кримських») органів «влади» щодо громадян та риболовних суден України, а також порушує права та інтереси рибалок.

За результатами розгляду справи Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд. Суд зазначив, що ДАРГУ уповноважене законом на представництво України за міжвідомчими міжнародними договорами і забезпечення виконання взятих Україною зобов’язань за ними з питань, що належать до компетенції цього органу.

Реалізуючи такі публічно-владні управлінські функції, Держрибагентство було зобов’язане дбати насамперед про національні інтереси, забезпечувати й захищати їх. У разі ж наявності реальних і потенційних загроз Україні, її громадянам і юридичним особам ДАРГУ було зобов’язане вживати своєчасних та адекватних заходів захисту національних інтересів, додав Верховний Суд.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що Протокол і Порядок підписані на виконання та в рамках Угоди, а отже є її невід’ємною частиною і також мають статус міжвідомчих міжнародних договорів.

Натомість суди попередніх інстанцій, вказав Суд, проігнорували наведені профспілкою доводи стосовно наявності підстав для денонсації Угоди і підготовки ДАРГУ відповідної пропозиції, суди також не з’ясували, чи виконало Держрибагенство вимоги законодавства щодо висвітлення своєї діяльності з виконання зобов’язань за Угодою, чи опублікувало (оприлюднило) воно вищезгадані Протокол та Порядок.

Додамо, що наша Асоціація неодноразово описувала діяльнітсь міжнародної мафії у Азовському морі, інтереси профспілки в судах у цій справі 420/8381/20 предсатвляє експерт АРК, профессор та адвокат Борис Бабін.

Схожі записи