Як раніше повідомляла наша Асоціація, Декларація 11-го Олімпійського саміту була прийнята 9 грудня 2022 року, а Заява про солідарність з Україною, санкції проти росії та Білорусі та статус спортсменів із цих країн – 25 січня 2023 року.

У Заяві вказувалося, що у зв’язку з санкціями жодні міжнародні спортивні заходи, що організовуються або підтримуються міжнародною федерацією чи національним олімпійським комітетом у росії чи Білорусі, прапори, гімни, кольори чи будь-які інші розпізнавальні знаки цих країн не вивішуються на будь-яких спортивних заходах чи зустрічах, включаючи усі місця проведення, жоден російський чи білоруський урядовий чи державний чиновник не має бути запрошеним чи акредитованим на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.

Ці кроки МОК та всього Олімпійського руху були цілком обґрунтовані та пов’язані із міжнародно-правовими наслідками російської агресії. Але в Заяві також наголошувалося, що нібито «жоден спортсмен не повинен бути заборонений брати участь у змаганнях тільки через його паспорт», тому «слід додатково вивчити шляхи участі спортсменів у змаганнях за суворих умов».

У Заяві також наголошувалося, що спортсмени нібито братимуть участь у змаганнях як «нейтральні спортсмени» і аж ніяк не представлятимуть свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні, як це вже відбувається у професійних лігах, особливо в Європі, США та Канаді, а також у деяких індивідуальних професійних спортивних заходах.

У Заяві також зазначалося, що братимуть участь лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, і це зокрема означає: по-перше, змагатися можуть лише ті, хто не виступив проти миротворчої місії МОК, і не підтримував активно війну в Україні, і що мають бути індивідуальні перевірки, проведені всім заявлених спортсменів.

Як ми повідомляли нашим читачам раніше, АРК направила звернення до МОКу від 31 січня № 101/2023, в якому наша Асоціація просила звернути особливу увагу МОК та інших учасників Олімпійського руху на те, що такі умови викликали бурхливу громадську дискусію в Україні та інших державах, включаючи всі аргументи, зазначені у Заяві та Декларації.

Щодо питання недискримінації та листа Спеціального доповідача ООН у галузі культурних прав та Спеціального доповідача ООН з сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості, ми звернули увагу МОК на те, що ці представники Ради з прав людини ООН раніше публікували звіти нашої Асоціації про расову дискримінацію та інші порушення прав людини на окупованих Росією територіях України.

І, на жаль, як АРК вказала у своєму зверненні до МОКу, ці представники ООН явно не згадали ці питання у своєму листі до МОКу. Більш того, як ми прямо наголошували на МОК, питання громадянства не є можливою причиною дискримінації осіб щодо міжнародно-правових норм, у тому числі в розумінні частини 2 статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року та інших актів міжнародного права.

Також, як АРК наголошувала у зверненні № 101/2023 до МОКу, після ухвалення Заяви та Декларації 25 січня було опубліковано рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про окупацію росією районів Східної України з 2014 року у справі № 8019/14, 4 14 та 28525/20 та Заява та Декларація не враховували це рішення, яке встановлює терористичну та агресивну діяльність, що підтримується росією, як у Криму, так і на Сході України з 2014 року.

І загалом, як наголошується у вищезгаданому міжнародному акті, російська агресія в Україні почалася з незаконної окупації та спроби анексії Криму у 2014 році. Як наголошувалося в Заяві – у Іграх братимуть участь лише спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, зокрема: лише ті, хто не виступив проти миротворчої місії МОК, хто не підтримував активно війну в Україні.

Наша Асоціація вказала МОК у зверненні № 101/2023, що всі спортсмени, які незаконно відвідували окупований росією Крим та інші окуповані росією території України з 2014 року, як в особистих цілях, так і для будь-яких спортивних або так званих «громадських» потреб, грубо порушили Олімпійську хартію.

Отже, як зазначила в цьому зверненні Асоціація, якщо МОК не змінить свою позицію щодо участі «нейтральних спортсменів» в Олімпійському русі, питання про можливе їхнє незаконне відвідування окупованих росією територій України має бути перевірене у кожному конкретному випадку. Також має бути перевірено питання оцінки такими спортсменами незаконності російської окупації та спроби анексії українських територій, у тому числі Криму.
АРК у поданні № 101/2023 наголосила, що спеціальне інформування МОК з цих питань послужить ідеалам глобального миру, запобігання агресивним війнам, недискримінації та реалізації прав людини на спорт та сталий розвиток.

На жаль, після Заяви про солідарність з Україною, санкції проти росії та Білорусії та статус спортсменів з цих країн було заявлено багато маніпуляцій, у тому числі пов’язаних з Кримом, про те, що «нейтральні спортсмени» або «російські спортсмени» нібито не можуть зазнавати дискримінації за ознакою їхнього громадянства і що нібито участь «російських спортсменів» як «нейтральні» відповідає Олімпійським принципам.

22 березня президент МОК Томас Бах заявив, що нібито «було б дискримінацією виключати росіян та білорусів лише на підставі громадянства», і стверджував, що нібито «Олімпіада може сприяти діалогу».

На засіданні Виконкому МОК, яке пройде з 28 по 30 березня 2023 року, будуть обговорені висновки та розглянуті відгуки про серію консультацій, проведених з членами МОК, національними олімпійськими комітетами, міжнародними федераціями та представниками спортсменів на тему солідарності з Україною. та статус спортсменів з цих країн.

Тому наша Асоціація направила нове звернення, підготовлене експертом АРК, професором Борисом Бабіним, до органів МОК, членів Виконкому МОК, де Асоціація ще раз наголосила, що олімпійські принципи мають бути реалізовані та виконані у цьому питанні.

Асоціація вказала, що Олімпійська хартія, яка також є статутом МОК у статті 1.2 Правила 1, вказує на те, що мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійному розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, із збереженням людської гідності.

Але російська агресія, спроба геноциду, військові злочини та злочини проти людяності в Україні є найсильнішим викликом для розвитку не тільки України, а й всього людства, вони унеможливлюють стійкий розвиток та порушують свободу від страху, внесену до списку фундаментальних прав людини згідно з Загальною декларацією прав людини.

АРК підкреслив, що людську гідність неможливо забезпечити доти, доки не буде порушена свобода від страху і доки не припиниться російська агресія щодо України, і що будь-який громадянин росії, який не підкреслює особисто антиагресивну позицію, порушує статтю 1.2 Олімпійської хартії.

Олімпійська хартія у статті 1.6 вказує, що користування правами і свободами, викладеними в Хартії, має забезпечуватися без будь-якої дискримінації, такої як раса, колір шкіри, стать, сексуальна орієнтація, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне або соціальне походження, майнове, станове чи інше становище.

Але питання громадянства не згадується у статті 1.6 Правила 1, і «національне походження» — це не громадянство, а з урахуванням позицій Комітету ООН з прав людини та Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації виключно питання етнічного походження. Зрозуміло, що національне походження відрізняється від громадянства; наприклад, спортсмен із грецьким громадянством не може бути членом італійської олімпійської збірної, але спортсмен із грецьким походженням та італійським громадянством може бути таким членом італійської олімпійської збірної.

Дискваліфікація спортсменів з росії та Білорусі не є дискваліфікацією для спортсменів російської чи білоруської національності, а є дискваліфікацією для спортсменів з громадянством росії або Білорусії.

Олімпійська хартія, у статті 2.4 Правила 2, вказує, що роль МОК полягає у співпраці з компетентними державними чи приватними організаціями та владою у прагненні поставити спорт на службу людству і тим самим сприяти миру.

Але, як зазначено в сучасних документах ООН, ОБСЄ та Ради Європи, ЄСПЛ та МКС, російська агресія робить просування світу неможливим, і МОК та його органи повинні враховувати резолюції ГА ООН та судові акти ЄСПЛ та МКС щодо російської агресії та російських злочинів проти миру та людяності.

АРК звернула увагу у зверненні на питання постанови МКС від 17 березня про арешт президента росії та на рішення ЄСПЛ щодо окупованих росією Криму та сходу України.
Асоціація підкреслила, що Олімпійська хартія у статтях 2.5 та 2.11 Правила 2 вказує на те, що роль МОК полягає у діях щодо зміцнення єдності Олімпійського руху, захисту його незалежності, збереження та просування його політичного нейтралітету та збереження автономії спорту, щоб протистояти будь-якому. зловживання спортом та спортсменами.

Але, як стверджує російська пропаганда, будь-яка участь російських спортсменів в Олімпійських іграх призведе до політичної образи широкого кола осіб, у тому числі спортсменів і не тільки, що росія обов’язково постарається включити в свою команду, навіть під егідою «нейтральних спортсменів» з окупованих росією територій України з явною кримінально-політичною метою.

Тому наша Асоціація звернулася до Виконавчої ради МОК, як органу, що бере на себе загальну відповідальність за управління МОК та управління його справами, згідно вимог статей 19.3.1, 19.3.2, 19.3.10, 19.3.13. Правила 19 Хартії, із закликом здійснювати контроль за дотриманням Олімпійської хартії, затверджувати правила внутрішнього розпорядку, приймати рішення, необхідні для забезпечення належного виконання Олімпійської хартії та організації Олімпійських ігор щодо недопущення до участі спортсменів з громадянством росії або Білорусії у будь-якій олімпійській діяльності до припинення російської агресії в Україні.

Також у зверненні № 229/2023 Асоціація наголошувала, що Виконком МОК, в рамках вимог статей 19.3.1, 19.3.2, 19.3.10, 19.3.13 Правила 19 Олімпійської хартії, має ухвалити рішення про механізм контролю за тим, щоб не стали інструментом незаконних політичних дій, включаючи фальшиве «виправдання» росією спроби анексії шести областей України, включаючи АР Крим та місто Севастополь. Такий механізм має включати моніторинг можливої участі будь-якого спортсмена у незаконних діях на окупованих росією територіях України.

Асоціація повідомила у зверненні № 229/2023 усі наявні міжнародні федерації та більше сотні національних олімпійських комітетів про те, що вони мають вжити всіх можливих заходів, щоб допомогти МОК у реалізації відповідних рішень Виконавчої ради МОК. АРК стежитиме за подальшим розвитком цієї ситуації.

Схожі записи